orde

Hooiwagens

opiliones - harvestmen

Hooiwagens zijn spinachtigen, maar geen echte spinnen zoals de huisspin of de kruisspin.  Echte spinnen hebben een lijf dat uit twee delen bestaat.  Het lijf van de hooiwagen bestaat uit één deel.  Een ander belangrijk verschil met de echte spinnen is dat de hooiwagen geen web kan maken en maar twee ogen heeft.  De meeste spinnen hebben acht ogen.

De hooiwagen heeft een klein, rond lichaam en acht lange, sprietige poten.  De meeste soorten hebben een lichaam van ongeveer een halve centimeter.  Met de poten erbij kan de hooiwagen 4 tot 6 centimeter lang worden.  Ze leven overal, tussen planten, op muren en onder stenen.  Overdag verstoppen ze zich en in de nacht gaan ze op jacht.

Ze leven vooral van kleine diertjes, zoals bladluizen.  Deze worden gevangen en leeggezogen.  Ook dode en levende planten en dode dieren worden gegeten.  De hooiwagen is dus een alleseter.

Het vrouwtje zet de eitjes af in de grond en na een tijdje komen de jongen tevoorschijn.  Deze lijken al op de volwassen dieren maar zijn kleiner.  De jongen moeten oppassen voor grotere spinnen, want hooiwagens eten elkaar op.  Als een hooiwagen wordt gestoord, wordt een stinkende stof uitgescheiden die moeilijk is af te wassen.

Ze kunnen hun poot loslaten als deze wordt vastgepakt.  De poot blijft bewegen en fopt de vijand, zodat de hooiwagen er snel vandoor kan gaan.  Bij een jonge hooiwagen groeit de poot weer aan, bij een volwassen hooiwagen niet meer.

Sommige mensen denken dat hooiwagens heel giftig zijn, maar dit klopt niet.  Hooiwagens hebben kleine monddelen en kunnen mensen niet bijten.  Ze zijn niet gevaarlijk.

foto’s : pudding4brains, arad, bruce marlin, darkone

8 soorten