soort

De krooneend

red-crested pochard - netta rufina

De krooneend is een vogel uit het geslacht van de duikeenden.  Het is een schaarse broedvogel in onze streken en wordt bij ons vooral gehouden als siervogels.  De vogel is 50 tot 55 centimeter groot en heeft een grote ronde kop.  Er zit een brede lichte streep op de vleugels met smalle zwarte rand.  Het mannetje heeft een rode kop, een koraalrode snavel en een zwarte borst en buik.  Het vrouwtje is effen grijsbruin, met de zijkanten wat lichtere kleur.  Het vrouwtje heeft een donkere snavel.

Het voedsel bestaat uit waterplanten, kleine vissen, insecten en andere kleine waterdieren.  Het nest wordt gebouwd op een eilandje in de buurt van water.  Het bestaat uit zes tot twaalf grijsachtige tot lichtgroene eieren, die ongeveer 28 dagen worden bebroed.

De eenden komen voor in West-Europa in Spanje, Frankrijk en de Lage Landen.  Verder komt ze voor in delen van Klein-Azië en Midden-Azië tot in China en het westen van Mongolië.  Het leefgebied bestaat uit vrij grote plassen met rijke oevers van rietkragen, lagunes en zoutmoerassen.  De vogel is een planteneter die in ondiep water op zoek gaat naar kranswieren.

De krooneend heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de soort niet echt bedreigd.  Hun aantal wordt geschat op 420 tot 600000 vogels. 

foto’s : public, gnu free, duncan wright, paul friel