familie

Vierogen

anablepidae - four-eyed fish

Vierogen vormen een familie vissen die behoren tot de tandkarpers.  Je vindt ze vooral waar rivieren uitkomen in de oceaan of de zee langs de kusten van Mexico en Zuid-Amerika.  Er bestaan ongeveer 16 soorten die vooral leven van insecten en kleinere diertjes.  Wat deze vissen apart maakt, is dat ze paren aan één zijde van hun lichaam.  Ze moeten dus een vrouwtje vinden dat aan de juiste kant paart als het mannetje. 

De mannetjes hebben lange samengegroeide vinnen die een buis vormen.  Het is deze buis die in de vrouwtjes wordt gebracht om te paren. 

De naam hebben ze gekregen omdat ze met hun ogen net boven het wateroppervlak kunnen kijken.  Tegelijk zien ze ook onder water.

foto’s : ryan photography, rudloff, bridges

soorten

vieroogvis