soort

Het San José-bachmankonijn

san josé brush rabbit - sylvilagus mansuetus

Het San José-bachmankonijn is een ernstig bedreigde soort uit het geslacht van de katoenstaartkonijnen.  Waarschijnlijk is het en ondersoort.  De soort komt voor op het 170 km2 grote eiland San José in de Golf van Californië.  Het eiland is alleen van het vasteland gescheiden door een kanaal van 5 tot 8 km.  Het konijn komt alleen voor op ongeveer 20 km2.  Vooral roofdieren als wilde katten vormen een bedreiging, maar ook door verlies van leefgebied, ratten en de jacht.  Om de soort te behouden is aanbevolen de wilde katten te verwijderen. 

Het valt op door zijn lichtere vacht, grotere oren en langere en smallere schedel.  De wintervacht is geel of geelgrijs met korte zwarte punten.  De Latijnse naam betekent ’tam’, omdat de konijnen heel makkelijk kunnen worden benaderd.