soort

De titicacafuut

rollandia microptera - titicaca grebe

De titicacafuut is een vogel uit de familie van de futen.  Het is een bedreigde vogelsoort die voorkomt in bergmeren in de Andes.  De soort is 28 tot 45 centimeter lang en iets kleiner dan de roodhalsfuut.  Deze fuut kan niet meer vliegen.  Bovenaan is de vogel zwartbruin en de nek en de voorkant van de hals zijn roodbruin.  De snavel is kort en dik en geel tot oranje gekleurd. 

Het is een van de drie futensoorten die niet kunnen vliegen.  De dieren rennen wel over het water en fladderen met hun vleugeltjes, maar los komen ze niet.  Bij gevaar duiken ze onder water.  Deze bijzondere vogel komt alleen voor op enkele grote meren in de Andes, die hoger dan 3000 meter liggen zoals het Titicacameer op de grens met Bolivia en het Laguna Uru-uru en het Poopomeer in West-Bolivia.  Het leefgebied bestaat uit met riet begroeide oevers van deze meren.

Deze fuut heeft een beperkt leefgebied en is daardoor bedreigd door uitsterven.  Hun aantal werd in 2006 geschat op ongeveer 1600 volwassen vogels en nemen sterk af.  Het leefgebied wordt bedreigd door watervervuiling van de mijnbouw en de steeds grotere visserij.  Hierbij raken de futen verstrikt in de netten. 

foto’s : dubi