familie

Spinvliegen

acroceridae - small-headed flies - hunchback-flies

De spinvliegen zijn een familie van vliegen waarvan er wereldwijd ongeveer 520 soorten leven.  Het zijn middelgrote vliegen die zeer gedrongen en bijna bolvormig zijn.  Opvallend zijn grote schubben aan de zijkanten van de borst, die de achtervleugels bedekken.  Het lichaam is vaak bedekt met fijn haar. 

De vliegen hebben vaak een lange slurf die in rust onder de buik rust en zich uitstrekt als ze eten.  Dit gebeurt vaak bij het opzuigen van nectar.  De eitjes worden op de toppen van de takken gelegd en kunnen pakketjes van wel 1000 stuks zijn. 

De uitkomende larven zijn klein en hebben een kleefstof aan de achterkant.  Ze kunnen zich als een rups voortbewegen en zo actief hun gastheer bereiken.  Dat zijn vaak spinnen waarop ze springen en zo het lichaam binnen dringen.  De spin wordt van binnenuit opgegeten.  Zo overwintert de larve in de holle spin. 

foto’s : thompson, 

100 soorten