soort

De wigstaartarend

wedge-tailed eagle - aquila audax - eaglehawk

foto’s : djambalawa, thomas schoch, firoo2