familie

Strandlopers en snippen

sandpipers - scolopacidae

De strandlopers en de snippen vormen samen een familie vogels die behoren tot de steltloperachtigen.  Hierin zitten de snippen, de wulpen, de grutto’s de ruiters en de strandlopers.  Er zijn in totaal 93 soorten.  Het woord snip betekent in het Engels ‘scherpschutter’.  Misschien is snip wel van dit woord afkomstig.  De vogels zoeken hun eten in de modder langs de kustlijn. 

De strandlopers zijn middelgrote vogels van 12 centimeter tot 60 centimeter groot.  Hun verenkleed is bij sommige soorten gespikkeld en bruin gekleurd zodat ze niet opvallen tijdens het broeden.  Het nest ligt op open plaatsen en is gewoon een kuiltje in de grond.  Daarin leggen ze ongeveer 3 eieren.  De meeste strandlopers hebben een lange dunne snavel die soms wel langer is dan de kop zelf.  Het zijn trekvogels die weg trekken uit ons land als het hier te koud wordt.  Daarbij leggen ze lange afstanden af. 

Er bestaan ook uitgestorven soorten binnen deze familie die nog leefden in de tijd van de dino’s.

foto’s : hartmut, benjamint, thimindu, aviceda

soorten

Afrikaanse snip

Afrikaanse snip

Amerikaanse houtsnip

Amerikaanse houtsnip

andessnip

andessnip

bergwatersnip

bergwatersnip

bossnip

bossnip

chathamsnip

chathamsnip

Amerikaanse wulp

Amerikaanse wulp

amamihoutsnip

amamihoutsnip

Amerikaanse oeverloper

Amerikaanse oeverloper

Aziatische grijze snip

Aziatische grijze snip

blonde ruiter

blonde ruiter

brandingloper

brandingloper

dunbekwulp

dunbekwulp

bergsnip

bergsnip

celebeshoutsnip

celebeshoutsnip

Amerikaanse bosruiter

Amerikaanse bosruiter

Amerikaanse watersnip

Amerikaanse watersnip

Bartrams ruiter

Bartrams ruiter

bokje

bokje

bukidnonhoutsnip

bukidnonhoutsnip

Amerikaanse grijze ruiter

Amerikaanse grijze ruiter

bosruiter

bosruiter