onderfamilie

Ani’s

(en andere geslachten uit de Nieuwe Wereld)

crotophaginae

De ani’s zijn een kleine onderfamilie binnen de koekoeken die voorkomen in Amerika.  Verschillende vrouwtjes leggen hun eieren in één gezamenlijk nest.  Soms liggen er tot 30 eieren in een nest en duurt het tot 15 dagen eer ze uitgebroed zijn. 

foto’s : shiva shankar, mdf, dominic sherony, charles lam, aviceda

soorten

kleine ani

grote ani

guirakoekoek

groefsnavelani