familie

Houtingen

freshwater whitefish - coregoninae

De houtingen vormen een familie onder de zalmachtigen.  Ze worden ook marenen of coregoniden genoemd genoemd.  Vroeger werden ze gezien als een onderfamilie van de zalmen. Alle soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.   Op basis van vorm en het aantal kieuwen worden ze herkend.  Vele soorten houtingen zijn ontstaan in de vele meren die na de laatste ijstijd zijn ontstaan. 

 Houtingen zijn vissen die regelmatig op ons bord belanden en worden gegeten door mensen.  Veel houtingen behoren tot de meest bedreigde vissoorten.  In Noord-Amerika, Noord-Azië en in Europa zijn ze vaak overbevist.   

foto’s : saibling, zewrestler

7 soorten

kleine marene

noordzeehouting

grote marene

peledmarene

grote pollan

Deense houting

nelma