superfamilie

Galwespen

gall wasps, gallflies - cynipidae

Galwespen zijn een superfamilie insecten die behoren tot de vliesvleugeligen.  Ze hebben een lange legboor waarmee ze hun eitjes in planten kunnen boren.  Zo ontstaan gallen, kleine bultjes op de bladeren.  De gallen worden aan de onderkant van bladeren gelegd.  Hun lichaam is roodbruin of zwart glanzend.  Vrouwtjes herken je aan de bochel op het borststuk en hun samengedrukt achterlijf.  Ze zijn grote dan de mannetjes en worden tot 9 millimeter groot.

foto’s : wofl, rasbak, guido gerding, roger griffith, fritz geller grimm

enkele families

ramshoorngalwesp

gesteelde knopgalwesp

wratvoetgalwesp

eikentopgalwesp

gordelgalwesp

moseikkweegalwesp

ananasgalwesp

klokgalwesp

stompe schorsknopgalwesp

egelgalwesp

knotsgalwesp

bramentakgalwesp

tamme-kastanjegalwesp

oestergalwesp

lensgalwesp

zeeanemoongalwesp

kersgalwesp

kikkergalwesp

zaadgalwesp

colanootgalwesp

ongesteelde knopgalwesp

witgevlekte knopgalwesp

gerimpelde meeldraadgalwesp

knoppergalwesp

eikenwondgalwesp

truffelgalwesp

gladde rozenerwtgalwesp

rozenmosgalwesp

knoopkruidgalwesp

satijnen knoopjesgalwesp

dwergmeeldraadgalwesp

niergalwesp

wattengalwesp

stompe kegelgalwesp

meeldraadspoelgalwesp

Siebolds knopgalwesp

mosknopgalwesp

kruikgalwesp

spitse kegelgalwesp

havikskruidgalwesp

muizenoortjesbladgalwesp

muizenoortjesknolgalwesp

morgenstergalwesp

rozenknolgalwesp

gestekelde rozengalwesp

hondsdrafsnoepje

behaarde besgalwesp

esdoorngalwesp

zilverschoonkortvoetgalwesp

klaproosgalwesp

blauwmaanzaadgalwesp

aardappelgalwesp

verborgen knopgalwesp

moseikelgalwesp

dwarse erwtengalwesp

rode erwtengalwesp

navelgalwesp

eikenstuitergalwesp

galappelwesp

zilverschoonspoelgalwesp

rozenbladgalwesp

plaatjesgalwesp

biggenkruidgalwesp

paardenbloemgalwesp

akkerkoolgalwesp

zilverschoonbolletjesgalwesp