familie

Zwaluwen

hirundinidae - swallows

Zwaluwen zijn zangvogels.  De familie telt wel 88 soorten.  Het zijn snelle vliegers die tijdens de vlucht jagen op insecten.  Ze zitten vaak op gespannen draden en je merkt ze op als je gaat fietsen langs de wegen.  Bij ons zie je vooral de huiszwaluw en de boerenzwaluw, maar ook nog enkele andere.  Ze zijn vooral te herkennen aan hun staart die op een vork lijkt. 

Er wordt gezegd dat je door de hoogte van de vlucht van zwaluwen het weer kunt voorspellen.  Bij mooi weer vliegen de insecten hoog, terwijl bij slecht weer de insecten lager vliegen.  Zwaluwen jagen in de lucht op de insecten en zitten dus op dezelfde hoogte.  Ze brengen ook bijgeloof mee.  Daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal veel geluk bij de mensen zijn en zal de bliksem niet inslaan.

Net als vele andere vogelsoorten trekken ze tijdens de winter naar de warmere landen.  Zeelieden hadden ook zwaluwen op de voorkant van hun schouders getatoeëerd.  Ze dachten dat als ze zouden sterven op de zee dat de zwaluwen dan hun ziel naar huis zouden brengen.

Het zijn vaak echte acrobaten in de lucht.  Ze brengen bijna de hele dag vliegend door.  Het zijn uitstekende vliegers die weinig kracht nodig hebben voor hun vlucht.  Zowel het mannetje als het vrouwtje kwetteren veel terwijl ze vliegen of zitten.  Allebei werken ze aan het nest dat tegen een wand wordt vastgemaakt, zoals een balk.  Oeverzwaluwen bouwen hun nest dan weer aan de rand van de oever bij het water.  Zij vermengen hun speeksel met aarde en klei en de buitenwanden van het nest wordt versterkt met stro.  Het wijfje bekleedt de binnenkant met zachte veertjes.  Meestal broeden ze twee, soms drie keer per jaar met ongeveer 4 eieren.  Het wijfje broedt in haar eentje de eitjes uit, maar het mannetje brengt haar ondertussen wel voedsel aan.  Het voedsel bestaat vooral uit grotere insecten.  Een nest met 5 jongen heeft, per dag, ongeveer 6000 insecten nodig.  Dat kan tellen !
De jongen verlaten het nest vaak al na drie weken.  Er wordt vaak in kolonies gebroed.   

foto’s : malene thyssen, mdf, fish & wildlife service, durzan cirano

90 soorten

boerenzwaluw-4
oeverzwaluw-3

Amerikaanse klifzwaluw

Aziatische huiszwaluw

blauw-witte zwaluw

bruinborstpurperzwaluw

Chileense zwaluw

Eritrese klifzwaluw

gabonzwaluw

grijsstuitzwaluw

hutzwaluw

junglekamzwaluw

kameroenkamzwaluw

muiszwaluw

parelborstzwaluw

Preuss’ klifzwaluw

roodkeelklifzwaluw

Stolzmanns zwaluw

West-Afrikaanse zwaluw

witflankzwaluw

witstaartzwaluw

zuidzeezwaluw

Cubaanse purperzwaluw

zwartkapzwaluw

Peruaanse purperzwaluw

witbuikzwaluw

witrugzwaluw

Zuid-Amerikaanse rugvleugelzwaluw

roodbuikzwaluw

grijsborstpurperzwaluw

bruinkopzwaluw-2
roodstuitzwaluw (2)

andeszwaluw

bahamazwaluw

blauw-zwarte kamzwaluw

bontvleugelzwaluw

Congo-oeverzwaluw

Ethiopische zwaluw

galapagospurperzwaluw

groene zwaluw

Indische klifzwaluw

Kaapse klifzwaluw

Indische oeverzwaluw

mangrovezwaluw

Nepalese huiszwaluw

Patagonische purperzwaluw

purperzwaluw

roodkeelzwaluw

savannezwaluw

vale oeverzwaluw

witbandzwaluw

witkeelzwaluw

witstuitzwaluw

zwaluwstaart

Kaapse zwaluw

soendazwaluw

welkomzwaluw

sinaloapurperzwaluw

zwartkraagzwaluw

huiszwaluw-4
rotszwaluw-1

Angolese zwaluw

benguelazwaluw

bleekpootzwaluw

boomzwaluw

Caribische purperzwaluw

congozwaluw

fanteekamzwaluw

goudzwaluw

holezwaluw

Kaapse rotszwaluw

maskarenenzwaluw

Noord-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw

peruklifzwaluw

roodborstzwaluw

roodkruinzwaluw

siantarazwaluw

vale rotszwaluw

witbrauwzwaluw

witkopkamzwaluw

zwarte zwaluw

Australische boomzwaluw

blauwe zwaluw

bleke oeverzwaluw

brazza’s zwaluw

ceylonzwaluw

feezwaluw

Indische rotszwaluw

moskeezwaluw